Uncategorized

Lífið eftir vinnu

Lífið eftir vinnu, hvernig er því háttað í Sveitarfélaginu Hornafirði? Þetta er meðal þeirra spurninga sem væntanlegir nýbúar spyrja sig þegar þeir kanna svæði til búsetu. Og það gildir um allt sveitarfélagið. Öll höfum við þarfir og langanir til að sinna fjölbreyttri afþreyingu sem og eflingu hugar og líkama. 

Það eru margir sem koma að slíku, einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki og opinberir aðilar.

Hvað gerir sveitarfélag til að stuðla að því að það sé áhugavert að koma og búa í okkar samfélagi, nú eða halda áfram að búa með okkur eftir starfslok?

Það er hlutverk sveitarfélags að hafa skipulagið fyrirsjánlegt, eiga bygginga­lóðir sem og lóðir fyrir atvinnuhúsnæði. Stuðla að því að nægt framboð sé af leikskólaplássum og að standa þétt við grunnskólana. Einnig er nauðsynlegt að styðja við félagasamtök og einstaklinga til að standa að fjölbreyttu menningar- og íþróttastarfi.

Það að geta farið á hestbak, á kajak, í golf eftir vinnu, eða leyfa börnunum okkar að stunda ýmsar íþróttir, tónlistarnám eða annað listnám eru sjálfsögð lífgæði sem við sem lifum á 21. öldinni viljum njóta. 

Svo við tölum nú ekki um að geta sungið í öllum okkar frábæru kórum, farið á söfn eða tekið þátt í leikfélaginu okkar sem fagnar 60 ára afmæli á þessu ári. 

Auðvitað er mikið sem hægt er að bæta í öllu Sveitarfélaginu Hornafirði. Okkur í Sjálfstæðisflokknum langar t.d. mikið til að stuðla að frekari uppbyggingu í Öræfum, þar sem mikil fjölgun er af ungu og kraftmiklu fólki. Okkur langar að halda áfram samtalinu sem hafið er, hvort sem það er á vettvangi hverfisráðs sem við viljum stofna nú eða bara með beinu samtali við þá Öræfinga sem áhugasamir eru um slíkt. Við sjáum fyrir okkur mikið meira samstarf, bæði við þau fyrirtæki sem eru starfandi í dreifbýlinu, Vatnajökulsþjóðgarð, sem og skólayfirvöld. Við teljum að allir vilji, og séu á sömu brautinni um aukna velferð allra íbúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Á Höfn er einstakt hvað við eigum marga möguleika til afþreyingar, sama hvort það er að sigla um fjörðinn okkar, t.d. á kajak, þeytast um á motocrossbrautinni, stunda hestamennsku eða æfa hinar ýmsu íþróttir sem félögin sem og fyrirtæki okkar bjóða uppá, nú eða bara ganga um í Óslandinu. Betur má ef duga skal, við þurfum að gera betur t.d. fyrir þau ungmenni sem ekki finna sig í hefðbundnu íþróttastarfi, finna farveg fyrir þau til að blómstra t.d. í leiklist, kvikmyndagerð eða öðrum skapandi greinum, við þurfum að nýta orkuna þeirra til að auðga samfélagið okkar enn frekar. Það að taka þátt í slíku starfi hefur gríðarlegt forvarnargildi fyrir börn og ungmenni og það er eitthvað sem við viljum öll stuðla að.  

Svo er það lífið eftir vinnu þegar við verðum komin á þann aldur að hafa valið um að hætta að mæta til vinnu. Við sem samfélag þurfum alltaf að hafa það í huga að halda vel utan um þann stækkandi hóp, og við viljum öll geta boðið uppá fjölbreytni fyrir alla aldurshópa. Ágætt starf er hér á Höfn fyrir eldri íbúa, en auðvitað þarf að styðja það enn frekar, t.d. með eflingu starfs virkniþjálfa, bjóða upp á enn frekari líkamsþjálfun. Einnig væri ákjósanlegur frekari stuðningur við félag eldri íbúa til að hvetja til ýmisskonar menningarstarfs eða hvers annars, þar sem við öll íbúar samfélagsins fengjum að njóta, sama hver staða okkar er. Sú hugmynd hefur verið viðruð hjá okkur, hvort við gætum ekki nýtt félagsheimilin okkar í sveitarfélaginu betur, t.d. með að koma á skipulögðu félags- eða tómstundastarfi fyrir eldri íbúa til sveita, t.d. með reglulegri viðveru þjálfara eða kennari í hinum ýmsu íþróttagreinum, og eða hverju öðru sem íbúarnir hefðu áhuga fyrir. 

Aðalatriðið er að við erum öll eitt samfélag hér í Sveitarfélaginu Hornafirði, sem er fyrir alla. Tölum saman, verum heiðarleg, fordæmum ofbeldi, sama í hvaða formi það birtist, aukum gæði samfélagsins okkar og styðjum þannig hvert annað í leik og starfi.

Við Sjálfstæðismenn í Sveitarfélaginu Hornafirði óskum eftir stuðningi ykkar í kostningunum þann 14. maí n.k.

Setjum X við D.

Gauti Árnason.

Uncategorized

Íbúalýðræði

Í dag þykir sjálfsagt að valdhafar boði íbúalýðræði og bjóði almenningi til samtals með fundum, bæði í raunheimum og á rafrænum fundum þar sem íbúar fá að segja sína skoðun á málefnum dagsins og hafa áhrif á gang mála í sínu nær samfélagi. Tækninni fleygir fram og því verður auðveldara að fá fram vilja almennings í hinum ýmsu málum sem snúa að þeirra daglega lífi 

Þetta er fyrirbæri sem ég er ákaflega hrifin af.  Ástæðan fyrir því er sú, að ég veit að ég er ekki með bestu úrlausnina í öllum málum og á það nú við um fleiri. 

Þess vegna eru meiri líkur á skynsamlegri niðurstöðu ef fleiri koma að borðinu þegar tekin er ákvörðun. Það er líka auðveldara að rökstyðja framkvæmdir þar sem íbúar hafa fengið að segja sína skoðun á málinu. Ég held að íbúar sem fá að ráða einhverju um hverfið sitt, leiksvæði, göngustíga eða hvað sem gæti bætt nærumhverfið, séu sáttari við breytingarnar ef þau eru höfð með í ráðum.  

Núverandi meirihluti í bæjarstjórn hefur verið duglegur að boða íbúalýðræði á þessu kjörtímabili. Það er ekki sjálfgefið að stjórnvöld útdeili völdum og treysti íbúum fyrir ákvörðunum verkefna. Það hafa verið  fundir um ýmis málefni þar sem íbúar sveitarfélagsins hafa fengið að segja sína skoðun á málefnum dagsins. Íbúar hafa verið spurðir um þeirra skoðanir á fjölmörgum málefnum t.d. skipulags málum , nýjum íbúðahverfum, útivistarsvæðum og hvar íbúar vilji sjá bæjargarð/útivistargarð fyrir bæjarbúa svo eitthvað sé nefnt. 

Og þá komum við að kjarna málsins, til þess að þetta geti orðið að raunverulegu íbúa lýðræði þá þarf fara eftir þeim  niðurstöðum sem flestir velja. 

Því miður hafa engar af hugmyndum íbúa sem tóku þátt í þessum verkefnum meirihlutans, orðið að veruleika. Hvort sem að íbúar hafa valið nýtt íbúðahverfi , bent á leiksvæði í sínu hverfi eða bæjargarðurinn sem fékk langflest atkvæði á miðsvæðinu í  verkefninu um Norræna sjálfbæra bæi þar sem íbúar fengu að velja sína „staði“ í bænum til uppbyggingar. 

 Á sameiginlegum framboðsfundi í Nýheimum, nýverið, gáfu framsóknarmenn það út að ekki yrði útbúinn bæjargarður á miðsvæðinu,  þar sem Humarhátíðin hefur verið haldi síðustu ár, við miklar vinsældir bæjarbúa. 

Frekar ætti að styrkja götumyndina með því að byggja 2 hæða hús á lóð 38 við Hafnarbraut sem mun útiloka bæjargarð á þessum stað og að öllum líkindum varpa skugga á sundlaugina á vorin og haustin. 

Það eina sem klikkaði hjá meirihluta Framsóknarflokksins var að gera það sem felst í  íbúalýðræðinu, að fara eftir því sem fólkið valdi.  Annars heitir það ekki lýðræði.

Páll Róbert Matthíasson  

14. Sæti  lista Sjálfstæðisflokksins  

Umhverfis- og skipulagsmál, Uncategorized

Samgöngur fyrir alla í Sveitarfélaginu Hornafirði

Ein af grunn forsendum þess að sveitarfélagið geti stækkað og dafnað eru öruggar og góðar samgöngur. Ný veglína í Öræfum kemur til með að taka af hættulegar einbreiðar brýr og óveðurskafla sem oft valda hættu. Ný veglína kemur til með að stytta þjóðveg 1 verulega. Ágangur sjávar við Jökulsárlón veldur mér áhyggjum. Þar hafa menn sofið á verðinum. Þar þarf að verja land og mannvirki gegn ágangi sjávar. Vegna ágangs sjávar og sandfoks sem veldur stór tjóni við Jökulsárlón hefur ítrekað komið til ótímabærrar lokunar á þjóðvegi 1. Nú þegar hefur þurft að flytja raflínur og þjóðveg 1 vegna landrofs. Þá þarf að komast á framkvæmdar áætlun ný tvíbreið brú yfir Kolgrímu. Ný veglína í Lóni þarf einnig að koma til framkvæmdar. Lónsheiðargöngum eigum við að taka fagnandi og styðja við bakið á þeirri framkvæmd. Núverandi þjóðvegur í þéttbýli liggur við grunnskólabyggingar og íþróttamannvirki. Þar fer um öll þungaumferð frá hafnarsvæði og iðnaðarsvæði sveitarfélagsins. Því þurfum við að ákveða hvar við viljum leggja Þjóðveginn í þéttbýli. Flugvöll sveitarfélagsins þurfum við að standa vörð um svo að hann verði ekki lagður af. Hann er okkar öryggistæki og samgöngutæki. Hafnarmannvirkjum sveitarfélagsins þarf að halda við og klára kanta og gera höfnina öruggari og fallegri ásýndar með grjóthleðslum , stálþilum o.fl. Innsiglingin þarf að vera fær sjófarendum öllum. Grynnslin þarf að dýpka og halda efni þar frá. Rannsaka þarf efnisburð svo hægt sé að bregðast við til framtíðar. 

Skipulagsvinna má ekki standa í vegi fyrir því að þetta allt sem hér er ofan talið komist til framkvæmda. 

Ég hlakka til að taka þátt í því að koma þessum verkefnum í framkvæmd með ykkar stuðningi við Sjálfstæðisflokkinn á kjördag 14.maí 2022, X-D!

Skúli Ingólfsson, verkstjóri.

3.sæti Sjálfstæðisflokksins, Sveitarfélagið Hornafjörður fyrir alla.

Uncategorized

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins á ferðinni

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru nú á sinni árlegu hringferð um landið og komu við á Höfn þriðjudaginn 3. maí.

Tóku frambjóðendur í Sjálfstæðisflokksins í  sveitarstjórnarkosningunum á móti þeim og fóru með þá í heimsóknir í fyrirtæki og einnig var hjúkrunarheimilið okkar heimsótt. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, kynnti sér aðstöðuna þar. Í framhaldinu fór hann yfir stöðuna um framkvæmd nýs hjúkrunarheimilis. Hann færði okkur þær fréttir að fjármagn er til. Hann hafði strax samband við heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson og upplýsti hann um stöðu mála, en ljóst var að honum hafði ekki verið kynnt málið. Í framhaldi af samtali þeirra ætlaði Willum að setja sig inní málið og afgreiða það frá heilbrigðisráðuneytinu til fjármálaráðuneytis. Vonandi tekst að ljúka þeirri vinnu á næstu dögum er málið nú komið á skrið og hafist verður handa á allra næstu dögum við að ljúka þeirri vinnu sem þarf áður en að fyrsta skóflustungan verður. Þetta eru frábærar fréttir fyrir okkur Austur-Skaftfellinga.

Í hádeginu var svo opinn súpufundur með þingmönnum og sátu þar þingmenn fyrir svörum. Málefni svæðisins voru rædd og góðar umræður sköpuðust.

Við þökkum þingflokknum kærlega fyrir komuna og vonum að farið verður í þær aðgerðir sem ræddar voru á fundinum.

Hér er hægt að sjá nokkrar myndir frá deginum.